βρείτε το σωστό

ποιά πιστεύτε ότι έιναι η αληθινή δήλωση πρών υπουργού;

1) "Οταν -έτσι τα έφερε τα πράγματα η ζωή- συνήψαμε σχέση και παντρευτήκαμε, ζήτησα από την κα Κουκίου, που ήταν πλέον σύζυγός μου, να παραιτηθεί από κάθε φιλοδοξία για επαγγελματική καριέρα στον ιδιωτικό τομέα και να συνεχίσει την εργασία της στο πλαίσιο υποστήριξης του δικού μου έργου και μόνον. Θα ήταν καθ' όλα νόμιμο και θεμιτό να συνεχίσει να εργάζεται στα ιδιωτικά ΜΜΕ και μάλιστα σε τρία και τέσσερα ταυτοχρόνως όπως μέχρι τότε με υψηλές αποδοχές και ανάλογη προοπτική. Κι όμως, για να μην επιτραπεί σε κάποιον κακόπιστο να θεωρήσει μια τέτοια επαγγελματική πορεία ως στοιχείο διαβλητής σχέσης του αρμόδιου υπουργού με τους ιδιοκτήτες και γενικότερα το χώρο των ΜΜΕ, η σύζυγός μου απεσύρθη αμέσως και οριστικά από οποιαδήποτε επαγγελματική σχέση με ιδιωτικά ΜΜΕ"

2) "Οταν -έτσι τα έφερε τα πράγματα η ζωή- συνήψαμε σχέση και παντρευτήκαμε, ζήτησα από την κα Κουκίου, που ήταν πλέον σύζυγός μου, να παραιτηθεί από κάθε φιλοδοξία για επαγγελματική καριέρα στο δημόσιο τομέα και να συνεχίσει την εργασία της στο πλαίσιο υποστήριξης του δικού μου έργου και μόνον. Θα ήταν καθ' όλα νόμιμο και θεμιτό να συνεχίσει να εργάζεται στα δημόσια ΜΜΕ και μάλιστα σε τρία και τέσσερα ταυτοχρόνως όπως μέχρι τότε με υψηλές αποδοχές και ανάλογη προοπτική. Κι όμως, για να μην επιτραπεί σε κάποιον κακόπιστο να θεωρήσει μια τέτοια επαγγελματική πορεία ως στοιχείο διαβλητής σχέσης του αρμόδιου υπουργού με τους ιδιοκτήτες και γενικότερα το χώρο των ΜΜΕ, η σύζυγός μου απεσύρθη αμέσως και οριστικά από οποιαδήποτε επαγγελματική σχέση με δημόσια ΜΜΕ"

άραγε τι είναι πιο σωστό να πεις "επειδή είμαι υπουργός ζήτησα από τη γυναίκα μου να μετακινηθεί από τον ιδιωτικό τομέα στο δημόσιο για να μην προκαλώ" ή να πεις "επειδή επειδή είμαι υπουργός ζήτησα από τη γυναίκα μου να μετακινηθεί από το δημόσιο τομέα στον ιδιωτικό για να μην προκαλώ"

για δες! το ίδιο επιχείρημα τεκμηριώνει δύο αντίθετες αποφάσεις.

1 σχόλιο:

J95 είπε...

Είναι και τα δύο υποπεριπτώσεις του "επειδή είμαι υπουργός (νομίζω ότι) μπορώ να κάνω ό,τι θέλω".